242 West 30th St. #1202 NYC
Mon–Fri
{{worksheetService.surfacesCount()}} Worksheet
(212) 244-6107
Whitewashed Oak
$325.00
47" x 56"
Whitewashed Oak
Smoky White Venetian Plaster
$380.00
47" x 68"
Smoky White Venetian Plaster
Bright White Plaster Round
$295.00
48" Diam
Bright White Plaster Round
Bright White 2" Mosaic Tile (65 lbs)
$310.00
48" x 48"
Bright White 2" Mosaic Tile (65 lbs)
Glossy White Plaster Stucco (70 LBS)
$295.00
48" x 48"
Glossy White Plaster Stucco (70 LBS)
Matte White Penny Tile (80 lbs)
$310.00
48" x 48"
Matte White Penny Tile (80 lbs)
Mykonos White Stucco Two
$295.00
48" x 48"
Mykonos White Stucco Two
Opalescent Glass 1" Tile (80 lbs)
$310.00
48" x 48"
Opalescent Glass 1" Tile (80 lbs)
Satin White  (45 lbs)
$265.00
48" x 48"
Satin White (45 lbs)
Whitewashed Bleached Birch
$300.00
48" x 48"
Whitewashed Bleached Birch
Mykonos White Stucco
$295.00
48" X 48"
Mykonos White Stucco
Basketweave (Woven)
$350.00
48" x 72"
Basketweave (Woven)
Greywhite Wash Pine (11" Planks)
$450.00
48" x 72"
Greywhite Wash Pine (11" Planks)
White Deck (3 ½" Planks) (50 LBS)
$450.00
48" x 72"
White Deck (3 ½" Planks) (50 LBS)
White Plaster Stucco No.2 (60 LBS)
$370.00
48" x 72"
White Plaster Stucco No.2 (60 LBS)
Displaying surfaces 286 - 300 of 312 in total